HomeAuthor

Nhuy_Cross, Tác giả tại Vương Thành Media

Xu hướng làm quảng cáo bằng video, TVC hay hoạt hình 2D đang ngày càng phổ biến với hình thức đa dạng. Để tìm hiểu chi tiết hơn về phương thức quảng bá sản phẩm/dịch vụ và quy trình thực hiện thành phẩm trên, hãy cùng tham khảo bài viết này. Video Animation 2D Là...