Vương Thành MediaThế Mạnh Giải PhápSolution

https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/VR1-min-1280x1280.jpg

Tích hợp liền mạch Online to Offline

https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/VR2-min-1280x1280.jpg

Tương tác với người dùng qua chức năng sảnh Networking Lounge/ Chat

https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/VR3-1280x1280.jpg

Trải nghiệm các sản phẩm thương hiệu

https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/VR4-1280x1280.jpg

Tích hợp với các công nghệ khác bên ngoài

https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/7xm.xyz375527-min-1280x1280.jpg

Khả năng tùy chính cao về UI/UX

https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/7xm.xyz928628-min-1280x1280.jpg

Chạy trên mọi loại thiết bị

Tích Hợp Liền Mạch

Online to Offline • Scan 3D không gian, chụp hình VR360 tour

 • Thiết kế bằng công nghệ 3Ds MAX và Sketch Up dựa trên yêu cầu của khách hàng

 • Cung cấp các chức năng phản ánh đúng các sự kiện thực

 • Thăm quan miễn phí và giá cả phải chăng


https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/giaiphap1a.png
https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/giaiphap1b.png
Tương Tác Với Người Dùng

Qua Chức Năng Sảnh
Networking Lounge/Chat • Cung cấp Sảnh Networking cho người tham gia có thể tương tác với nhau và tạo dựng nội dung qua các cuộc nói chuyện

 • Cung cấp sân chơi cho đại diện Sale của các công ty tiếp cận khách hàng mục tiêu

 • Cung cấp khả năng chat 1:1 hoặc tham gia nhóm chat

 • Bảng xếp hạng giúp người tham dự thấy hứng thú với việc tương tác với các hoạt động


https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/Giai-phap2a.png
https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/Giai-phap2b.png
Trải Nghiệm

Các Sản Phẩm
Thương Hiệu • Tái hiện trải nghiệm một buổi triễn lãm trên môi trường ảo. Tạo cho các doanh một nền tảng dễ dàng để trưng bày các sản phẩm và tương tác với người tham dự

 • Một nền tảng phù hợp sẽ được tạo ra cho các doanh nghiệp lưu trữ các tài liệu như Case Study, Info Graphic, Dịch vụ cung cấp…- sẵn sàng cho người tham gia có thể đọc và tải về


https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/Giai-phap-3a.png
https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/Giai-phap-3b.png
Tích Hợp

Với Các Công Nghệ
Bên Ngoài • Tích hợp thông kê với Google Analytics và Google Tags Manager

 • Tích hợp tìm vị trí với Google Maps

 • Tích hợp các chức năng chat với FB Messenger

 • Có thể tích hợp với các ứng dụng khác qua API/Mã nhúng


https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/Giai-phap4a.png
https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/Giai-phap4b.png
Khả Năng Tùy Chỉnh Cao

Về UI/UX • Giúp đỡ doanh nghiệp trong nhận dạng thương hiệu, tùy chỉnh hình ảnh phù hợp với thương hiệu của doanh nghiệp

 • Tối ưu trải nghiệm khách hàng thông qua các tình huống sẵn tại các điểm không có tương tác

 • Linh hoạt trong việc điều chỉnh các hình ảnh và giao diện của Sự kiện ảo


https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2020/10/fptsoftware-640x314.png
Tương thích

Mọi Loại Thiết Bị

https://vtmmedia.vn/wp-content/uploads/2022/08/Giai-phap6.png