Trường Quốc Tế BIS – Cơ Sở Mầm Non & Trẻ Sơ Sinh

Dự án cơ sở mầm non và trẻ sơ sinh Trường Quốc Tế BIS: An toàn, thân thiện, chăm sóc tận tâm, môi trường giáo dục tiêu chuẩn.