Vgarden – Một Dự Án Nông Nghiệp Đô Thị

Vgarden là một dự án nông nghiệp đô thị hiện đại, trồng rau sạch dọc tường, góp phần xây dựng cộng đồng đô thị xanh bền vững.