HomeTag

Lưu trữ kính thực tế ảo có hại mắt không - Vương Thành Media

Kính thực tế ảo có hại cho mắt hay không?

Các bạn có nhận ra rằng sử dụng bất kỳ thiết bị công nghệ có màn hình chiếu trực tiếp và  kính thực tế ảo có hại mắt không? Điển hình là việc chúng ta xem Smartphone, màn hình vi tính, tivi, chơi game,… Trong một thời gian dài và không ngừng nghỉ có thể...