HomeTag

Lưu trữ Thực tế ảo HCM - Vương Thành Media

Ứng Dụng Tham Quan Thực Tế Ảo Vào Bảo Tàng

Với sự phức tạp của đợt bùng phát Covid-19 trong năm qua, nhiều người yêu nghệ thuật đã rất thất vọng trước việc bảo tàng tiếp tục đóng cửa. Với sự phát triển của công nghệ tham quan thực tế ảo, bạn vẫn có thể tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng nổi...