HomeTag

Lưu trữ Virtual Tour 360 (Vr360) - Vương Thành Media

TRẢI NGHIỆM THAM QUAN THỰC TẾ ẢO CHO NHÀ MÁY

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VR VÀO THAM QUAN NHÀ MÁY Trong thời đại kỹ thuật ngày nay thì bất cứ lĩnh vực nào cũng có sự phát triển đi cùng công nghệ. Trong đó thì lĩnh vực công nghiệp như các nhà máy cũng đã bắt đầu áp dụng thực tế ảo vào marketing.  Với...